6 minut(er) lästid

ROCA:s padelbanelösning – ett serveess

När den driftige projektledaren inom glasbranschen ville tillgodose sin kunds krav för en padelbana stod han inför en utmaning: "Hur bygga platsbesparande dörr- och låslösningar för en utomhusanläggning? Och som även rymmer tillgång för servicepersonal?" Det var upptakten till ett projekt som resulterade i en helt ny kombination av produkter som ROCA tillhandahåller.
 
Bollen sattes i rullning när en entreprenör från Mellansverige kontaktade ROCA:s kund Gallerbolaget för att få hjälp med en speciallösning till in- och utpassage för obemannade padelbanor utomhus. Entreprenörens banor, som det var frågan om, finns i Sundbyberg, Ingarö och Gränna.
 
– När spelaren eller slutanvändaren bokar padelbanan i appen Matchi genereras en kod, med vars hjälp det sedan går att öppna banans keypad, berättar Gallerbolagets projektledare Kristian Söderlund.
 

Banorna låg väldigt nära varandra

På vissa padelanläggningar råder det platsbrist emellan banorna eftersom ägarna vill upprätta så många banor som möjligt på marken de äger. Även i detta projektets fall låg (och ligger) banorna väldigt nära intill varandra.
 
– En traditionell funktion med slagdörrar var omöjlig. Det fanns många saker att ta hänsyn till, så vi behövde tänka utanför boxen och titta på skjutdörrar med 10 mm härdat glas som alternativ, säger Kristian Söderlund.
 
Kristian, som kallas ”Krisse” av samarbetspartners och kollegor, är väldigt erfaren när det gäller att ta fram speciallösningar åt sina kunder och har gjort sig känd för att vara en problemlösare. Första steget i lösningsarbetet var att hitta en magnet som var strömbelagd med 12v och med dragkraft 136 kg (dörrarnas tyngd).
 
– Jag hittade en sådan på ROCA:s hemsida och kontaktade ROCA:s säljare Jimmy Berglund för att bolla idéer och funktioner.
 
Enligt båda fanns utmaningen inte bara på ett plan utan flera svårigheter dök upp, och faktumet yttre påverkan var hela tiden med i bilden.
 
– Vi kom fram till att vår skjutdörrslösning måste beslås med dubbla mjukstängningar, att el-magneten skulle sköta öppnings- och stängningsfunktionen, berättar Jimmy Berglund.
 

ROCA:s R&D-avdelning kopplades in

Inom arbetets gång tog Gallerbolaget hjälp av ROCA:s R&D-avdelning för att utveckla och arbeta fram denna kundunika anpassning.
 
– Experterna som jobbar där utförde tester av öppnings- och stängningsfunktionen så allt fungerade bra. De skapade även glasritningar i CAD, berättar Kristian Söderlund.
 
Jimmy Berglund lägger till:
– För kunden var det viktigt att det även skulle finnas en serviceingång för skötsel av padelbana, även den med skjutdörrsfunktion på banans motsatta sida. Här blev lösningen en modullåsning med hjälp av nycklar. Kristian tog fram en låskista för hakregel, eftersom Gallerbolaget hade monterat så kallade stubbar (nedsänkning av metall) som ROCA:s beslag gick emot.
 

Resultatet – nöjd kund som vill bygga fler padelbanor

– Enligt kund har allt fungerat mycket bra! Inga fel eller avvikelser har skett. Det märks att ROCA är kreativa och besitter erfarenhet och kunskap inhouse. Om slutkunden är nöjd så är jag nöjd, skrattar Kristian Söderlund.
 
I entreprenörens fall är planen att fler obemannade padelbanor kommer att upprättas under 2022 på olika platser i Sverige – alla med ROCA:s lösning.
 
Vilka andra användningsområden finns för denna lösning?
– Tyvärr ser jag bara företag som är aktiva inom racketsporter där ett nät är i vägen. Så det blir nog mest padel, och då utomhusbanor. Men padel är ju verkligen en innesport, och ROCA:s lösning är perfekt för en produkt och sport som ligger i tiden just nu, avslutar Jimmy Berglund.
 

Dessa produkter kom till användning

SKJUTDÖRR Beslagning/magnet

 1. 861369 Profilset RG-385 Soft/Line
 2. 861925 Skjutdörrskit RG-390
 3. 470013 Dörrmagnet 136kg
 4. 860522 Handtag för skjutdörrar RG-995
 5. 861353 Koppling till LINE-/SOFT- och ECO-profiler, Glas–glas RG-368

SKJUTDÖRR Beslagning /modullås

 1. 865010 Kåpa/Låskassett RG-471
 2. 865030 Lås/kassettRG-470
 3. 930395 Låscylinder OC-1700
 4. 931378 Blindrosett Brf-2
 5. 936012 Cylinderring CR-113
 6. 860522 Skålhandtag RG-995

 

Mer läsning