10 minuter

Michael Prietzel: "Vi jobbar i en förtroendebransch"

Att hitta tid för kreativitet är viktigt för Michael Prietzel, låssmeden som uppfunnit många uppskattade produkter. Men han är också väldigt mån om att branschen klarar kraven från kund och hänger med i marknadens utveckling. Det tycker Michael till om i del 2 i vår intervju med honom.  

(Detta är del 2 i vår intervju med Michael, del 1 hittar du här!)

Vad krävs det för att bli en bra låssmed?

Det tråkiga svaret är: intresse, fallenhet och noggrannhet. Men du kan inte begära att en 16-åring ska vara intresserad av yrket innan den ens vet vad det innebär. Det är vi etablerade låssmeder som måste entusiasmera till lärande inom valt yrkesområde.

Om blivande låssmeder ser hur kul, intressant och utvecklande detta yrke är så är chansen hög att de blir motiverade att vilja lära sig mer. Men att ha lite tålamod tror jag kan vara en bra egenskap.

Om du ska bygga exempelvis en altan där hemma så vill man ju helst bara sätta i gång så att den blir klar - men i ärlighetens namn så är ju tiden för att bygga den inte särskilt stor om man jämför med alla förberedelser du behöver iaktta. Det finns regler och krav. Du ska välja material och metod. Du behöver utrustning och verktyg. Ekonomi och budget bör planeras. När du sedan närmar dig byggstart så ska det mätas på längden och på tvären. Har man inte förståelse och tålamod för att projektet kommer att ta tid är det lätt att man ger upp eller att resultatet blir ganska dåligt.

Idag har jag en ganska stor erfarenhetsbas för hantverksarbete, det kommer med tiden. Men det betyder inte att jag kan allt. Tvärtom, kanske så mycket som hälften av alla jobb vi får in på Låslära är arbeten jag aldrig gjort förut. En ny typ av dörrautomatik som ska felsökas. En trasig låsmekanism i en plastdörr från Europa. En kombination av lås i en dör som jag aldrig testat förut och så vidare.

 

Hur bygger man förtroende som leverantör?

Vi jobbar i en förtroendebransch - det ska kännas ärligt, schysst och uppriktigt i kontakten med en låssmed. Här kör vi bil enligt reglerna, tar inte betalt svart, vi saltar inte fakturorna och om vi har gjort fel, för det gör vi ibland, så står vi för det och rättar till det. Om en missnöjd kund kontaktar oss så har vi ett ypperligt tillfälle att lära oss något av det. Rätta till felet på ett bra sätt och kanske få ett ökat förtroende från den kunden i all framtid.

Vi hade en kund som behövde en låslösning som var besvärlig att åstadkomma. Jag satte ett pris efter bästa förmåga och utförde sedan arbetet. I efterhand visade det sig att det gick lite bättre än jag hade förväntat mig, och jag behövde inte använda alla detaljer som jag hade planerat för. Jag ringde upp kunden som satt i lunchrummet på sin arbetsplats och berättade att priset vi på förhand kommit överens om behövde justeras. Kunden suckade djupt och sa "jaha." Men jag svarade: "Arbetet gick bättre än vad jag trodde och därmed minskade kostnaden för installationen." Då reste han sig upp och sa: "detta har aldrig hänt! En hantverkare som ringer och säger att det kommer bli billigare än vi sa från början".

Han var euforisk och sa att det här ska jag berätta för alla jag känner. Det är nog inte omöjligt att han gjorde det. För mig var det ett telefonsamtal. Att uppnå samma trovärdighet genom reklam skulle säkert ha kostat en del. Så för att bli en bra låssmed krävs även att du kan arbeta på ett företag där du är med och skapar långsiktiga och goda kundrelationer genom ditt förhållningssätt till vad som är rätt och fel.

m-prietzel3

 

Hur är återväxten i branschen?

I mitt nära samarbete med branschorganisationen SLR får jag lite insyn i frågan. Medlemmarna har röstat fram att frågan om kompetensförsörjning är den högst prioriterade frågan för föreningen att arbeta med. Uppfattningen är att det behövs utbildas många fler. Ett mål är 1000 fler låssmeder på fem år.

Att vi som är en så liten bransch har lyckats åstadkomma så mycket på det området är nästan osannolikt. Men det beror också på att vi har haft turen att engagera ett antal mycket kunniga och kompetenta personer i frågan. Utan dem hade det nog inte varit möjligt. Vi har samlat personer med kunskaper om Skolverket och alla styrdokument, skolledare, huvudmän, lärare, elever som tidigare gått låsutbildning tillsammans med erfarna och engagerade låssmeder. Att berätta om allt arbete som gjorts och just nu pågår får vi nog återkomma om.

Produkter som Michael Prietzel har tagit fram för eller i samarbete med ROCA

Prästö spanjoletthandtag WH‑P 3020S

Draghandtag SLUG 12

Draghandtag SLUG 13

SLUG 96, låsbar kantregel

SLUG OC-205 låscylinder

Öppningshjälp SLUG 08

Vädringsbeslag för SLUG 2010, typ 1

Fönsterlås för inåtgående fönster SLUG 2010

 

m-prietzel4

Vilka är de vanligaste utmaningarna en låssmed står inför idag och hur tycker du de löses på bästa sätt?

Kommunicera – Att ha flera kunder som behöver hjälp samtidigt kan bli stressigt, saknar du dessutom reservdelar eller har fel material så är det viktigt att hela tiden kommunicera med kunden. Är kunden informerad så är det lättare att få förståelse för att arbeten drar ut på tiden.

Tillgänglighet – Om jag kan kontakta en leverantör enkelt och få svar på mina frågor är det oerhört värdefullt. När tiden tickar på ett bygge är det viktigt att få svar i tid. Oavsett vilka svarstider eller kontaktvägar en leverantör erbjuder så är det eftersträvansvärt att man jobbar för att förkorta eller förenkla dem.

Priser – Att en produkt har ett högt pris behöver inte betyda att den är dyr. Däremot vill en låssmed erbjuda bra kvalitet. Att priser och rabatter är någorlunda transparent så att spelreglerna blir rättvisa är något jag själv efterfrågar. Om jag får betala samma pris som en slutkund så kommer kunden tro att vi har ockerpriser efter att vi slagit på våra marginaler. Efter ett sådant misstag kan vi förlora kunden för gott. Som tur är det mycket ovanligt, men det förekommer hos en del leverantörer. En annan önskvärd detalj är att leverantörer tydligt beskriver för mig vilken rabatt-policy de tillämpar. Den får gärna vara olika, bara jag förstår den och vet hur jag kan agera utifrån den.

Returer och reklamationer – Ju lättare och smidigare, desto bättre. Det här är en kostsam gren för låsföretagen. Jag skulle tro att 80 procent aldrig reklameras eftersom det är en mycket tidsödande process. Det betyder att leverantören inte får tillräcklig feedback för att göra nödvändiga justeringar.

 

Om du hade en hälsning till grossister och återförsäljare inom ditt produktområde, vilken skulle det vara?

Jag ser två saker där det finns en förbättringspotential:

1. Att vi i branschen enas om en terminologi och håller oss till den. Det påverkar sökbarheten efter rätt sak. Vad är skillnaden på en täckbricka, täckskylt, långskylt? Vad är en dörrhållarmagnet? Är det ett lås eller något som håller dörren uppställd? Vi blandar och säger olika vilket ökar risken för misstag.

2. En producent som säljer en anordning i flera olika versioner väljer ofta att rada upp alla tekniska fördelar eller egenskaper på varje variant. Det kan kännas som ”finn fem fel” när man försöker förstå skillnaderna mellan varianterna. Jag tycker bilbranschen har löst det på ett vettigt sätt. De erbjuder en bil i basutförande och specificerar vad som ingår. Väljer man en exklusivare paketlösning så står det ofta ”utöver bas-paketet” och du behöver inte läsa en gång till att bilen har backspeglar lackerade i samma färg som bilen i övrigt. Mycket lättare att förstå skillnaderna enligt min mening.

Men faktum är att väldigt mycket har blivit väldigt bra. Att kunna logga in och se både netto-, brutto- och konsumentpris. Se bilder på produkten. Samt kunna ladda ner dokument om garanti, service & underhåll, användarmanual, installationsanvisning och produktblad. Det är fantastiskt!

(Detta är del 2 i vår intervju med Michael, del 1 hittar du här!)

 

Mer läsning