2 minut(er) lästid

Framtidens torkarmotorer måste bli energisnåla

Det händer mycket på marknaden för torkarmotorer till vindrutetorkare. Nya teknologier håller på att tas fram för att bland annat minska motorernas energiförbrukning. Vi pratade med Karl Svensson, som för vår räkning utvärderade marknaden för torkarmotorer och gav rekommendationer för framtida produktutveckling.
 
Det var i somras som Karl Svensson, som pluggar till civilingenjör i Luleå, jobbade extra hos ROCA Industry. Hans primära uppgift under tiden var att utvärdera marknaden för en ny motorteknik avsedd för vindrutetorkarnas motor. Han analyserade marknadsbehov och identifierade potentiella användningsområden. 
 
– Marknaden för vindrutetorkare och motorer drivs av innovation och strävan efter hållbara och energieffektiva lösningar. Det sistnämnda innebär att torkarmotorer och vindrutetorkare måste utformas för att minimera energiförbrukning och samtidigt maximera prestanda, berättar Karl som tycker att tillverkare som ROCA därför bör anta en strategi som integrerar anpassning, innovation och samarbete.
 
 

Minskad energiförbrukning

Som exempel på minimerad energiförbrukning kan nämnas eldrivna fordon som användningsområde. Där kan det vara önskvärt att torkarsystemet drar mindre elektricitet. En optimerad energiförbrukning i fordonet kan bidra till att maximera det eldrivna fordonets räckvidd. 
 
Alla marknader präglas av en balans mellan utbud och efterfrågan och frågar man Karl så tycker han att det just nu är efterfrågan som bestämmer utvecklingen.
 
– Det är "kundens marknad"; kunderna har en betydande inverkan på produktutvecklingen. Säljarna och tillverkarna har ändå en roll att spela genom att introducera nya teknologier och lösningar som överträffar kundernas förväntningar, tycker Karl.
 
Vilka teknologier kommer vi se i framtiden som vi idag inte vågar drömma om?
– Jag tror att augmented reality (AR) potentiellt kan användas som ett alternativ till traditionella vindrutetorkare. Användningen av AR-teknik kan förbättra förarens sikt, till exempel genom digital projicering av information på vindrutan. Sensorer och kameror skulle övervaka omgivningen och identifiera vattendroppar, snö eller smuts på rutan. Därefter skulle AR-tekniken kunna skapa virtuella bilder eller animationer som "torkar bort" dessa hinder, vilket ger föraren en klarare sikt. Eller behöver vi en vindruta överhuvudtaget?
 
Läs mer om våra torkarmotorer
 
 

Mer läsning