3 minuter

Vad är IP-klassning?

IP-klassning (ingress protection) används för att definiera effektiviteten hos tätningen av elektriska apparater mot inträngning av fukt och främmande föremål (verktyg, smuts osv).

IP-klasserna definieras i den internationella standarden EN 60529 (brittiska BS EN 60529:1992, europeiska IEC 60509:1989). Siffrorna som står efter "IP" har en specifik innebörd. Den första visar nivån av skydd mot rörliga delar och skyddet för den inneslutna utrustningen mot inträngande föremål. Den andra definierar på viken nivå apparaten skyddas mot olika former av fuktighet (droppar, spolning, nedsänkning osv). Tabellerna nedan reder ut begreppen:

IP-klassningar - vad de betyder:

Första siffran (skydd mot fasta föremål)

 1. Skydd mot stora kroppsdelar, som en hand (men inget skydd mot avsiktligt tillträde) och mot fasta föremål större än 50 mm i diameter.
 2. Skydd mot fingrar eller andra föremål ej större än 80 mm i längd och 12 mm i diameter (oavsiktlig beröring med finger).
 3. Skydd mot inträngning av verktyg, kablar osv. med en diameter på 2,5 mm eller mer.
 4. Skydd mot fasta föremål större än 1 mm (kablar, spikar, skruvar, större insekter och andra små föremål som kan tänkas tränga in, som verktyg osv).
 5. Partiellt skydd mot damm som kan skada utrustningen.
 6. Helt dammtätt. Komplett skydd mot damm och andra partiklar, inklusive vakuumförslutning, testat mot kontinuerligt luftflöde.

  0 eller x: Inget skydd.

Andra siffran (fuktskydd)

 1. Skydd mot vertikalt fallande droppar, som kondens. Säkrar att ingen skada eller avbrott i funktionen kommer drabba komponenterna när föremålet står upprätt.
 2. Skydd mot vattendroppar som faller in med en vinkel på upp till 15° från lodlinjen.
 3. Skydd mot sprutande vatten med en vinkel på upp till 60° från lodlinjen.
 4. Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar. Testat i minst 10 minuter under sprut med varierande tryck (begränsad inträngning tillåten utan skadliga effekter)
 5. Skydd mot riktade vattenstrålar med lågt tryck (6,3 mm) från valfri vinkel (begränsad inträngning tillåten utan skadliga effekter).
 6. Skydd mot direkta vattenstrålar med högt tryck.
 7. Skydd mot nedsänkning i upp till 30 minuter på djup mellan 15 cm och 1 meter (begränsad inträngning tillåten utan skadliga effekter).
 8. Skydd mot långvarig nedsänkning under högre tryck (dvs. större djup). De exakta parametrarna för det här testet sätts upp och kungörs av tillverkaren, och de kan innefatta tilläggsfaktorer som temperaturfluktuationer och flödeshastigheter, beroende på typen av utrustning.
 9. (K): Skydd mot högtryckssprut, vattenstrålar med hög temperatur, översköljning eller ångrengöring – den här klassningen ses oftast i specifika fordonstillämpningar (standard ISO 20653:2013 Road Vehicles – Degrees of protection).

    0 eller x: Inget skydd.


De vanligasta IP-klassningarna

IP65   – “dammtät” och skyddad mot vatten som sprutar ur ett munstycke.
IP66   – “dammtät” och skyddad mot kraftiga vågor eller starka vattenstrålar.
IP 67  – “dammtät” och skyddad mot nedsänkning 150 mm – 1000 mm.i 30 minuter på djup från 
IP 68  – “dammtät” och skyddad mot fullständig, varaktig nedsänkning i vatten.


ROCA W12 wiper motor

 

ROCA torkarmotor W12 är vattentät enligt IP65.

 

Läs mer om våra system för vindrutetorkare

 

 

 

Mer läsning