4 minutter

Derfor er træ fremtidens byggemateriale - 3 tendenser

Sten, fliser, beton eller andet? Der er mange materialer, der kommer på tale, når det drejer sig om at bygge og indrette. I denne artikel ser vi nærmere på, hvor markedet er på vej hen.
 
Hvilke materialer der skal bruges til at bygge huse, kontorer eller andre ejendomme er et konstant diskussionsemne i byggebranchen. Ud over bygningens omgivelser, projektets budget eller lokale og regionale bestemmelser er det ofte smag og behag, der afgør valget. Og det er her, tendenserne kommer ind i billedet, som interessant nok tyder på, at valget i fremtiden i stigende grad vil falde på træ.  
 

Tendens 1: Stræben efter at finde mere bæredygtige måder at bygge på

Bæredygtighed som nøgleord i byggebranchen er blevet nævnt mere og mere hyppigt i de seneste år. Store byggefirmaer har alle overskrifter som "Bæredygtighed er vigtigt for os", "Sådan arbejder vi bæredygtigt" og "Vi er nået langt i vores bæredygtighedsarbejde" på deres hjemmesider. 
 
Hvordan spiller træ en rolle her? For det første er det et 100 % vedvarende råmateriale. For det andet har træhuse en lang levetid (ca. 100 år). For det tredje er træbyggeri økonomisk bæredygtigt, dvs. kosteffektivt. 
  

Tendens 2: Det skal være let, let at transportere og naturligt vedvarende.

Sara Kulturhus i Skellefteå i Sverige er ikke kun den tredje højeste træbygning i verden. Det er også et godt eksempel på, hvordan samfundet, politikerne og markedet ønsker, at fremtidens bygninger skal se ud. Arkitekterne fra White skriver, at "det kombinerer byens arv af træbyggeri med den nyeste teknik, hvilket gør projektet til en model for bæredygtigt design og byggeri".
 
Træ er et let byggemateriale, det kræver ikke store ressourcer at transportere, og det er naturligt vedvarende (byggematerialet vokser, mens du læser artikel her). Det er alt sammen egenskaber, som markedet sætter pris på.
 

Trend 3: Ønsket om at blive eksponeret for naturlige, organiske materialer (biofili)

Undersøgelse efter undersøgelse viser, hvor godt mennesker har det, hvis de kan røre og føle naturlige materialer. Det kaldes biofili - det medfødte menneskelige instinkt til at forbinde sig med naturen og andre levende væsener. Og det er derfor, at vi i stigende grad ser "grønne vægge" af planter og blade i korridorer eller uden for kontorer. 
 
Når vi taler om at "klemme og føle", er træ meget behageligt og behageligt at holde i hånden, fx i form af et vinduesgreb eller lignende. 
 

Derfor træ

Træ lagrer CO2 - jo hurtigere skoven vokser, jo mere CO2 bliver der optaget. Ud fra et klimaperspektiv er det derfor bedre at forvalte skoven og bruge træet end at lade skoven stå urørt. Skoven slipper ikke op. Desuden er væksten i velforvaltede skove meget større end træudvinding. Tømmerlagrene vokser støt og roligt, hvilket kan give en uendelig forsyning af byggematerialer.
 
Træ har klimafordele i alle faser af byggeriet. I produktionsfasen er energiforbruget ved savning og høvling lavt. Biprodukterne bark og træflis anvendes som biobrændsel. I brugsfasen er træ et fleksibelt materiale, der er let at eftermontere og udvide. Træ kan genbruges, fx kan gulve og vinduer genbruges og anvendes i en anden bygning. Og i den sidste fase kan træprodukter anvendes som biobrændsel og erstatte fossile brændstoffer.
 

ROCA Industrys træprodukter

Inden for maritim udrustning har vi længe tilbudt teakkomponenter - flagstænger, håndlister og bordplader.
 
Siden efteråret 2021 har vi tilbudt et spændende og stilfuldt greb til dørhank - PH-708 Oak.

 

Se alla våra produktkategorier