2 minut(er) lästid

ROCA Industry startar nytt samarbete med Konstfack

Konstfacks kandidatprogram för industridesign genomför i samarbete med ROCA Industry ett nytt projekt. Samarbetet gör det möjligt för studenterna att samla praktisk erfarenhet inom materialval och framtagande av prototyper medan ROCA får nyttig input på sin design- och utvecklingsprocess. 
 
Modulen, som sträcker sig över fyra veckor, börjar med att studenterna introduceras till olika material och tillverkningsmetoder, samt till hur dessa relaterar till varandra. Utgångspunkten till det praktiska arbetet blir en problemformulering från ROCA Industry. I början ska studenterna ta fam enkla skisser för att sedan avsluta med ett produktförslag i form av en förfinad prototyp. 
 

Olika produktområden

ROCA Industrys problembeskrivning omfattar följande produkter inom olika produktområden:
  • Pollare
  • Huvlås
  • Fönsterhandtag  
De 15 studenterna delas in i grupper om två-tre personer och ska i slutändan modellera fram nya prototyper inom ovannämnda produktområden. 
  

Fortsättning på samarbete

Ansvarig lektor från Konstfacks sida är Jonas Ahnme, som för övrigt ansvarade för kontakten mellan universitetet och ROCA förra gången.
 
Detta är nämligen inte första gången som ROCA Industry och Konstfack samarbetar. Hösten 2021 jobbade industridesigners från skolan med våra fällkonsoler och föreslog nya användningssätt inom husvagnar, husbilar och andra mobila områden.
 

 

Se alla våra produktkategorier

 

Mer läsning