1 minuter

Äntligen en låsbar kantregel

Högre brandsäkerhet med ROCA:s låsbara kantregel SLUG 96 . 

Att se till att en branddörr hålls stängd kan vara en utmaning om den används av många.

Vill man att en branddörr skall vara olåst måste den hållas helt öppen med hjälp av en kil eller något annat. Det innebär att brandskyddet sätts ur spel. Att hålla en branddörr öppen betraktas som en försumlig handling, eftersom den inte kan stängas omedelbart i händelse av brand.

Men, ett dörrpar kan hållas olåst och ändå alltid stängt om det är utrustat med en låsbar kantregel i ett öppet system.

SLUG 96 förhindrar stängning av den aktiva halvan av dörren om kantregeln är olåst.

Till skillnad från när man är hänvisad till vanliga, manuella kantreglar, har man fullständig kontroll över användarna med denna nya låsbara kantregel. Nyckelinnehavaren kan ställa in låsnings- och åtkomstbehörigheter och på så sätt undvika att obehöriga låser upp det passiva dörrbladet.

Kantregeln låses enkelt genom att man för cylindern upp eller ner, beroende på placering, tills att regeln är inskjuten i sitt hål i karmen, golvet eller tröskeln. I det läget trycks cylindern in tills den låser.

SLUG 96 kan användas på trä- och metalldörrar och levereras komplett med skruvar.

Läs mer om Slug 96

 

Mer läsning