1 minuter

Äntligen en låsbar kantregel

Att se till att en branddörr hålls stängd kan vara svårt om den används av många. SLUG 96 förhindrar stängning av den aktiva halvan av dörren om kantregeln är olåst.

För att hålla dörrar öppna under längre perioder måste de hållas öppna mekaniskt med hjälp av en kil eller något annat. Det innebär att brandskyddet sätts ur spel. Att hålla en branddörr öppen betraktas som en försumlig handling, eftersom dörren inte kan stängas omedelbart i händelse av brand. Men, ett dörrpar kan hållas olåst och ändå alltid stängt om det är utrustat med en låsbar kantregel i ett öppet system.

SLUG 96 förhindrar stängning av den aktiva halvan av dörren om kantregeln är olåst. Till skillnad från vanliga manuella kantreglar, har den nya låsbara kantregeln SLUG 96 fullständig användarkontroll vid dörråtgärder. Nyckelinnehavaren kan ställa in låsnings- och åtkomstbehörigheter för att undvika oavsiktligt utnyttjande av det passiva dörrbladet.

Kantregeln låses enkelt genom att man för cylindern upp eller ner, beroende på placering, tills att regeln är inskjuten i sitt hål i karmen, golvet eller tröskeln. I det läget trycks cylindern in tills den låser.

SLUG 96 kan användas på trä- och metalldörrar.

Läs mer om Slug 96

 

Mer läsning